فیلترها

01

فیلتر های پیش تصفیه(فیلتر های مرحله ۱.۲.۳)

فیلتر اول(سمت راست تصویر):فیلترالیافی۵میکرون یاpp
این فیلترازالیاف مصنوعی پلی پروپیلن ساخته شده است.این الیاف فشرده شده‌اند ولابلای آنهامنافذی به قطر ۵میکرون وجوددارد.باعبورآب از این فیلتر ذرات معلق بزرگتراز۵میکرون محوگردیده وگل و لای.شن وماسه.وزنگ آب لوله ها از آب حذف شده وآب زلال وشفاف میشود
لازم بذکر است که این فیلتر در داخل محفظه شیشه ای قرارگرفته وبمحض تیره رنگ شدن باید تعویض گردد لذا تیره رنگ شدن آن بستگی به املاح منطقه ومقدار مصرف دارد
تدکر:عزیزان حتما ازفیلترهای اصلی که دارای قطر زیادومقداروزن بالاهستنداستفاده شود زیرا فیلترهای چینی با قطر کم قدرت جذب بالایی نداشته وباعث آسیب زدن به فیلترهای بعدی ودرنهایت خرابی ممبران((فیلتر اصلی )میشود
فیلتردوم:(وسط)فیلترگرانول(کربن فعال)
وظیفه اصلی این فیلتر حذف کلر باقیمانده در آب میباشد.چراکه کلر علاوه علاوه بر مضراتی که برای سلامتی انسان دارد میتواندبه فیلتر اصلی(ممبرانRo )نیز آسیب جدی وارد کند
لازم بذکر است که فیلترهای گیاهی مرغوب که از پوست درخت نارگیل میباشند قادر به حذف قابل توجه کلر بوده وجنسهای نا مرغوب چینی که باقیمت های نازل در بازار ارائه میشوند ذغال سنگ میباشد وخطرات جدی برای سلامتی ودستگاه بهمراه میاوردواین نکته حائز اهمیت است که هنگام تعویض این فیلتر بایدسیاهی اولیه فیلتر تخلیه وشسته شود تابه فیلتر بعدی ونهایتا به ممبران آسیب نزند.این فیلتر در مصرف معمولی خانواده ۳تا۴نفره بای ۶ماه یکبارتعویض گردد
فیلترسوم( سمت چپ)carbon black (فیلتر ۱میکرون)
نوع جنس وعملکرد این فیلتر شبیه فیلتر اول میباشد بااین تفاوت که دراین مرحله دقت تصفیه آب به۱میکرون میرسد .لذا ذرات معلق وآلاینده های شناوردرآب کهدرمرحله اول ازآب حذف نشده‌اند دراین مرحله از آب حذف میشوند وآب کاملازلال وشفاف میشود
این فیلتر در خانواده ۳تا۴نفره بامصرف معمولی باید۶ماه یکبارتعویض شود

03

فیلتر مرحله چهارم:اسمز معکوس(Ro )

این فیلتر در واقع فیلتر اصلی دستگاه بوده که از چندین لایه غشاء نیمه تراوا که به دوریک لوله مرکزی پیچیده شده اند تشکیل شده است.
ذرات وناخالصیهای محلول درآب قادر به عبور غشاء نیستندازاین رودریک طرف غشاء آب تقریبا خالص وجودخواهدداشت که راهی لوله اسمزی شده وبه سمت خروجی آب تصفیه میشود.ازطرف دیگر لایه های غشاء آب تغلیظ شده ازناخالصی ها(پساب)وجود خواهدداشت که به سمت مجرایی فاضلاب هدایت میشود
فیلتر اسمز معکوس میتواند املاح آب را۹۰تا۹۸درصد کاهش دهد.لذانیترات.آرسینیک.سرب.جیوه وسایر ناخالصی های محلول درآب وذرات سنگین مضر در آب دراین مرحله حذف میشوند.سختی مضر آب که باعث رسوب گذاری درکتری وسماوروچای سازو…..میشودحذف شده وآب سنگین به آب سبک وگوارا تبدیل میشود.

05

فیلتر مرحله پنجم(Post Carbon )

این فیلتر پس از فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه اب نصب شده که از کربن پودری فعال تشکیل شده است
وظیفه این فیلتر حذف بووطعم احتمالی آب مخزن میباشد
کربن پودری فعال شده دارای سطح مقطع بسیار زیادی است که میزان جذب رابالا برده وبطور مجدد آب مخزن رابوگیری میکند.
این فیلتر ها پس از مدتی اشباع شده و قابل استفاده نیستندوبایدهریکسال یکبار تعویض گردد.

07

فیلتر مرحله ششم(mineral)

هنگامی که ازسیستم RO استفاده میشود بدلیل اینکه فیلترچهارم(ممبران)بیشتراملاح آب راحذف میکندوموادمعدنی در آب کم میشود،یک فیلتر مینرال درمرحله ششم ودرمسیرخروجی آب تصفیه قرارمیدهند که مقداری املاح معدنی مانندکلسیم ومنیزیم به آب اضافه کند.

09

فیلتر مرحله هفتم(Alkaline )

نام این فیلتر آلکالاین میباشد وظیفه این فیلتر تغییرآب از حالت اسیدی به حالت قلیایی میباشد
این فیلتر بابالابردنph آب به اندازه ۱ تا دو درجه آب را ازحالت خنثی ویا اسیدی به آب قلیایی تبدیل میکند
قابل ذکراست که کلیه مواد غذایی علی الخصوص نوشابه های گازدار وغذاهای سرخ کردنی هنگام تجزیه درروده ومعده حالت اسیدی ایجاد میکنند که این فیلتر برای جلوگیری ازاین امر ودفع حالت اسیدی به بدن کمک میکند
این فیلتر جزو آپشن های اضافه بوده وبعنوان فیلتر مرحله هفتم به دستگاه اضافه میگردد.

پوسته اپن کارت