مشتریان

قسمتی از رزومه کاری شرکت که موفق به نصب دستگاههای مختلف شده است به شرح زیر میباشد:

۱ – بانک پارسیان ( در ستاد مرکزی و شعبات مختلف تهران و شهرستان )

۲ – شرکت مهندسی و توسعه نفت

۳ – شرکت سهند نفت ایران

۴ – شرکت تاکسیرانی تک

۵ – صنایع دفاع

۶ – شرکت تیراژه تاکسی

۷ – رستوران بانک پارسیان ( دستگاه نیمه صنعتی )

۸ – موسسه عالی تامین اجتماعی

۹ – داروخانه های عقیل ، پویش ، دکترمقدسی ( کاشانی و تهرانپارس ، ایران زمین )

۱۰ – شرکت اپال کانی سنگال

۱۱ – شرکت نشریه دندانسازان حرفه ای

۱۲ – آجر پزی ستاره قرچک ورامین ( دستگاه نیمه صنعتی )

۱۳ – شرکت فلات ایرانیان

۱۴ – شرکت UPVC ماژول ( سازنده درب و پنجره های دو جداره )

۱۵ – شرکت تولید سوسیس و کالباس آندره

پوسته اپن کارت